Het Christelijk kamerkoor Amicanto te Gouda zoekt een nieuwe dirigent, die koordirectie heeft gestudeerd. Het is belangrijk dat zij/hij goed met ervaren, oudere zangers om kan gaan, goed het niveau qua stemomvang kan inschatten en kan aanvoelen welke muziek het koor voldoende uitdagingen biedt.

Amicanto is opgericht in 2017 en telt nu 23 actieve senioren met (veel) zangervaring. Het repertoire omvat zowel christelijke als wereldlijke muziek uit verschillende periodes. Binnen het koor bestaat een goede stemverdeling.

Het koor repeteert op dinsdagmiddag (gewoonlijk drie keer per maand). De nieuwe dirigent is bij voorkeur woonachtig of werkzaam in Gouda of omgeving.

Contactadres: cj.gaarden@gmail.com 

Website: www.kamerkooramicanto.nl