U wilt zingen in een Gouds Kamerkoor dat overdag repeteert?

 

Ontdek nuNeem contact op

Het Kamerkoor Amicanto te Gouda bestaat sinds maart 2015. Het kamerkoor is opgericht voor mensen die ervaring hebben met zingen op het niveau van een kamerkoor. Onze leden willen graag op dat niveau blijven zingen en vinden het fijn dat overdag te kunnen doen.  Van de koorleden wordt verwacht dat ze naast ervaring voldoen aan een goede zangstem, muziek van blad kunnen lezen en zingen, een stemtest afleggen, thuis muziek instuderen, zich conformeren aan statuten en sociale inpasbaarheid in bestaande koorsamenstelling. Daarnaast houden we wel van een uitdaging, dus werken we toe naar concerten.

De dirigent is Mirjam Warnas (www.mirjamwarnas.nl).

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het secretariaat, telefoon 0182 524996 of met 06 34 69 05 43.

Amicanto zingt Hollandse Meesters

In de eerste maanden van 2020 wordt op een nader vast te stellen datum en locatie een concert gegeven over Hollandse Meesters, zoals Herman Hollanders, Ton de Leeuw, Albert de Klerk, J.P. Sweelinck en enkele andere componisten.

De muziek die wij zingen is veelal van religieuze aard. Daarnaast wordt ook wereldlijke muziek gezongen.